Naczyniaki i malformacje naczyniowe

Są to zmiany naczyniowe guzowate lub płaskie zlokalizowane na skórze lub głębiej w tkankach miękkich o charakterystycznym czerwonym lub czerwono – sinym zabarwieniu. Zmiany te zbudowane są z nieprawidłowych naczyń krwionośnych i w zależności od ich wielkości i lokalizacji mogą powodować różne objawy – od defektu kosmetycznego (np. zmiany naczyniowe grzbietu i brzucha), przez zniekształcenie różnych narządów naruszające ich funkcję (np. zmiany naczyniowe wargi, powiek lub narządów płciowych), po ciężkie zaburzenia funkcji organizmu zagrażające życiu (np. zmiany naczyniowe gardła czy mózgu).

Większość tych zmian są naczyniaki wczesnodziecięce – charakteryzujące się szybkim wzrostem guzki naczyniowe o różnych rozmiarach i lokalizacji, pojawiające się zazwyczaj kilka tygodni lub miesięcy po porodzie w miejscach wcześniej stwierdzanych niewielkich zmian naczyniowych jak poszerzona siatka naczyń lub drobna plamka naczyniowa. Zmiany te intensywnie rosną do ok. 10-12 miesiąca życia, a następnie stopniowo zanikają samoistnie w ciągu kilku lat. Nie wymagają one żadnego leczenia oprócz zmian powodujących duże zniekształcenie, oszpecenie lub zaburzających prawidłowy rozwój dziecka. W takich przypadkach podejmuje się leczenie farmakologiczne lub laserowe, a w nielicznych przypadkach także chirurgiczne. Wszystkie takie zmiany wymagają stałego nadzoru chirurga i dermatologa.

Drugą grupą zmian mniej powszechną, są malformacje naczyniowe – zmiany podobnie wyglądające, lecz zazwyczaj obecne już przy urodzeniu, powoli rosnące wraz z dzieckiem, i nie mające tendencji do samoistnego zanikania. Zmiany takie wymagają leczenia skojarzonego – najczęściej laserowego i chirurgicznego.