Krótkie wędzidełko języka – przyrośnięcie języka

Jest wadą wrodzoną polegającą na ograniczeniu prawidłowej ruchomości języka przez jego nieprawidłowe przytwierdzenie do dna jamy ustnej. Normalna ruchomość języka umożliwia wysuwanie, unoszenie i ruchy na boki jego przedniej części oraz unoszenie części środkowej umożliwiające jego przyleganie do podniebienia, co daje możliwość wytworzenia podciśnienia i ssania. Najczęstszą formą przyrośnięcia języka jest krótkie wędzidełko przednie, które w postaci cienkiej, elastycznej błonki łączącej dolną powierzchnię języka z dnem jamy ustnej uniemożliwia jego prawidłową ruchomość. Drugą formą jest skrócenie wędzidełka tylnego w formie twardego, bliznowatego pasma łączącego środkową część powierzchni dolej języka z dnem jamy ustnej. Obie formy wymagają leczenia operacyjnego w postaci podcięcia wędzidełka i czasami jego plastyki wydłużającej.

Kwalifikacją do podcięcia wędzidełka zajmują się lekarze logopedzi, aczkolwiek w sytuacjach oczywistych także pediatrzy, laryngolodzy, dentyści oraz chirurdzy dziecięcy.